Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Aktualności Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Żołynia ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia. - Ogłoszenia, menu 1180, artykuł 4095 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Wójt Gminy Żołynia ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia.

Żołynia, dnia 18.04.2024r.

 

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia.

 

Przedmiotem przetargu są niżej opisane nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 14.12.2023r.Pierwszy przetarg odbył się 12 marca 2024r..

 

L.p

 

Obręb/ położenie/

 

Nr ewidencyjny

Działki(nieruchomości)

 

Nr Księgi

Wieczystej

 

Powierzchnia

/użytki/ ha

 

Powierzchnia

Ogółem w ha

 

Cena (zł)

Wadium
(zł)

1.

Żołynia

6723/14

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,1019

0,1019

14000

1400

*Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

 

  1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 6723/14 zlokalizowana jest w częściowo w obszarze oznaczonym symbolem MU oraz R. Działka o kształcie nieregularnym. Teren częściowo pochylony w kierunku zachodnim. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenie: kanalizacja sanitarna. Sposób i termin zagospodarowania – brak.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.05.2024r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2024r. o godz. 900 w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.01.2024 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

 

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 104.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 18.04.2024r. do 18.05.2024 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy Żołynia

Piotr Dudek

 

Metryka

sporządzono
2024-04-18 przez Natoński Waldemar
udostępniono
2024-04-18 07:51 przez Natoński Waldemar
zmodyfikowano
2024-04-18 08:04 przez Natoński Waldemar
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
204
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.