Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Procedury DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nowe zasady rejestracji przedsiębiorców - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, menu 1174, karta informacyjna 228 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Nowe zasady rejestracji przedsiębiorców

Podstawa prawna

Wydział

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
NOWE ZASADY REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Od 1 lipca 2011 r. nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Urząd Gminy Żołynia informuje, że od 1 lipca 2011 r. zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl
CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach - osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

Po 1 lipca 2011 r. dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostaną przekazane do CEIDG w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki (najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.). Po tym terminie dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym, stanie się Minister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG - także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

1) w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG,
2) w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy.Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
- podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
- podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:
- podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
- podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub
- przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.UWAGA!!!

Organ gminy nie dokonuje wpisów w CEIDG, ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji przed przekazaniem do CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.
Przedsiębiorcy zarejestrowani w gminnej ewidencji działalności gospodarczej przed 01 lipca 2011 r. będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach do momentu przeniesienia ich danych do CEIDG, co nastąpi do dnia 31.12.2011 r.

W związku z powyższym prosi się przedsiębiorców posiadających nieaktualne wpisy (m.in. nieaktualne adresy, opis działalności gospodarczej niezgodny z PKD 2007) lub którzy zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej do zgłaszania się do Urzędu Gminy celem aktualizacji danych przenoszonych do CEIDG lub wykreślenia – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności.

Zmiana wpisu bądź jego wykreślenie nie podlega opłacie.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Termin

Tryb odwołania

Inne

Metryka

sporządzono
2012-10-29 przez
udostępniono
2012-10-29 01:00 przez Waldemar Natoński
zmodyfikowano
2012-10-29 12:34 przez Waldemar Natoński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
48
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.