Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Procedury SPRAWY BUDOWLANE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - SPRAWY BUDOWLANE, menu 1173, karta informacyjna 210 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

SPRAWY BUDOWLANE

WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna

· Art. 59 z dn. 27.03.2003 o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717;
· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Art. 50 ustawy z dn. 27.04.2001r.;
· Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami

Wydział

SKŁADANIE ODWOŁAŃ
· Składanie odwołań od decyzji za pośrednictwem wójta gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

WYDAWANIE DECYZJI
· Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego oparciu o ustalenia miejscowego planu i planu ogólnego zagospodarowania planu przestrzennego obowiązują do dn. 31.12.2003r., od 01.01.2004 decyzje o warunkach zagospodarowania publicznego wydawane będą wg odrębnych przepisów

Wymagane dokumenty

· Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wg wzoru. Do wniosku należy załączyć:
1. 2 kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać
2. charakterystyka inwestycji powinna obejmować:
- określenie zapotrzebowania w wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków a także potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów (należy podać informacje czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające do zamierzenia inwestycyjnego). Do wniosku należy dostarczyć umowę o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, gazu, wody, zrzutu ścieków ewentualnie warunki techniczne;
- Należy określić planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyki terenu w tym przeznaczenie gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawiane w formie opisowej lub graficznej;
- Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko danych charakteryzujących na dane środowisko;
- Wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (dotyczy to przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);
- Określenie wielkości powierzchni sprzedaży w przypadku budowy obiektu handlowego;
- W przypadku inwestycji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko należy dołączyć:
a) Informację o planowanym przedsięwzięciu, dotyczy przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,
b) Raport oddziaływania na środowisko, dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- Oświadczenie, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości ewentualnie aktualny wypis rejestru gruntów inwestora i gruntów sąsiednich objętych wnioskiem

POBIERZ WNIOSEK

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (plik edytowalny DOCX)

Opłaty

· Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 107zł - wymóg taki wynika z ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr.225.poz.1635/z późniejszymi zmianami. Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego Żołynia lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Żołyni:

21 9175 0000 2001 0001

Dowód opłaty należy dołączyć odrębnie do wniosku. W przypadku dokonania zapłaty przelewem w/w wymóg może być spełniony z chwilą zaksięgowania.

Termin

· Zgodnie z KPA do miesiąca od dnia złożenia wniosku a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwołania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15

Inne

Metryka

sporządzono
2006-05-16 przez
udostępniono
2006-05-16 00:00 przez Natoński Waldemar
zmodyfikowano
2022-04-13 12:04 przez Natoński Waldemar
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
114
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.