Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY, menu 1221 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

ADRES: 37-110 Żołynia, ul.Rynek 22
tel. 17 22 43 018, 17 22 43 028,
fax. 17 22 43 476,
e-mail: urzad@zolynia.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek 7.30 - 17.30
od wtorku do czwartku: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 13.30

Struktura organizacyjna urzędu i numery telefonów wewnętrznych:

 • Wójt Gminy: Piotr Dudek, rozmowy łączy sekretariat urzędu
 • Skarbnik Gminy: Anna Kostyńska, tel. wew. 107
 • Sekretarz Gminy: Waldemar Natoński, tel. wew. 106
KIEROWNIK Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Podgórska - Kielar, tel. wew. 004
 • sprawy USC (rejestracja urodzeń, zgonów, związków małżeńskich),
 • ewidencja ludności - zameldowania, wymeldowania itp.,
 • sprawy związane z prowadzeniem spisu wyborców,
 • wydawanie dowodów osobistych

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY - Agata Szpytma (zastępstwo skarbnika), tel. wew. 109

STAN. PRACY ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - Krystyna Marcinek, tel. wew. 108

 • wydawanie zezwoleń na handel alkoholem

STAN. PRACY ds. PODATKÓW - Izabela Pelc, Halina Kochman (obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) tel. wew. 204

 • wymiar podatku rolnego, leśnego,
 • umorzenia podatków,
 • zaświadczenia o stanie majątkowym,
 • zaświadczenia o niezaleganiu

STAN. PRACY ds. ORGANIZAC. KADROWYCH - Monika Domka, tel. wew. 005

 • sprawy kadrowe pracowników,
 • zagadnienia związane BHP,
 • zastępstwo w USC

STAN. PRACY ds. OBRONY CYWILNEJ i WOJSKOWYCH - Kuras Piotr, tel. wew. 202

 • sprawy obrony cywilnej w tym klęsk żywiołowych,
 • pobór, rejestracja przedpoborowych, odroczenia wojskowe itp.
 • współpraca z OSP,
 • kultura fizyczna i sport,
 • współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków

STAN. PRACY ds. OBSŁUGI SEKRETARIATU - Ewa Szczepanik, tel. 17 22 43 018 lub 17 22 43 028

 • obsługa kancelaryjna sekretariatu

STAN. PRACY ds. BUDOWN. GOSP. PRZESTRZENNEJ - Mariusz Rejman, tel. wew. 203

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • opiniowanie projektów podziału działek,
 • prowadzenie ewidencji środków transportowych (pojazdów powyżej 3,5 tony),
 • ściąganie i rozliczanie podatku od środków transportowych,
 • wydawanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym na terenie gminy Żołynia,
 • wydawanie wyrysów i wypisów z MPO i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczę do notariusza,
 • prowadzenie spraw lokalowych związanych z wynajmem mieszkań komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi

STAN. PRACY ds. BUD. I REM. DRÓG, GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Maciej Marcinek, tel. wew. 203

 • budowa i modernizacja dróg,
 • oświetlenie uliczne,
 • nadzór nad gospodarką komunalną (utrzymanie rynku, opieka nad grobami itp., kirkut)

STAN. PRACY ds. GOSPODARKI ODPADAMI - Magdalena Rogowska, tel. wew. 105

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami (przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za odpady),
 • rejestrowanie i kontrola opłat wnoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów,
 • spisywanie zeznań świadków poświadczających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców dla osób,
 • prowadzenie archiwum zakładowego

STAN. PRACY ds. OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, LEŚNICTWA i GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ -, tel. wew. 104

 • wydawanie poozwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 • sprawy związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych przez właścicieli nieruchomości,
 • sprawy związane z odszkodowaniami za szkody wyrządzone w uprawach rolnych,
 • sprawy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, wód i gleb,
 • sprawy dotyczące opieki nad zwierzętami (współpraca z kołami łowieckimi),
 • sprawy związane z prawem wodnym - wydawanie decyzji w sprawach zmiany stosunków wodnych na gruncie

STAN. PRACY ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY, PROMOCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Krystyna Świś, tel. wew. 205

 • przygotowywanie wniosków o dotacje,
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminy,
 • promocja gminy

STAN. PRACY ds. GOSPODARKI GRUNTAMI - Michał Rupar, tel. wew. 104

 • gospodarka na mieniu komunalnym (wycinanie drzew, dzierżawy i sprzedaż mienia, stawów itp.),
 • współpraca z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • podział działek,
 • rozgraniczenia,
 • służebności gruntowe,
 • nadanie numeru domu

Metryka

sporządzono
2019-04-10 przez Waldemar Natoński
udostępniono
2019-05-31 00:00 przez Natoński Waldemar
zmodyfikowano
2022-12-02 12:49 przez Natoński Waldemar
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
659
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.