Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Władze Gminy i jej struktura organizacyjna Kompetencje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kompetencje, menu 1156 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kompetencje

Kompetencje

1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
- obsługa administracyjna Rady i jej komisji, oraz związane z nią sprawy kancelaryjno-techniczne,
- wszystkie sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
- sprawy związane z koordynacją i organizacją wyborów, referendów i spisów,
- wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
- sprawy związane z bhp i ochroną przeciwpożarową Urzędu,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- wszystkie sprawy związane z ewidencją ludności,
- obsługa informatyczna Urzędu,
- zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi oraz prowadzenie wszystkich spraw kancelaryjno - technicznych,
- utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Urząd.

2. Referat Budżetu i Finansów
- wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie
rachunkowości,
- przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy
oraz nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
- zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
- uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością finansową,
- wszystkie sprawy dotyczące podatków i opłat.

3. Referat Gospodarki
- prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu,
pomieszczeń oraz inwentarza biurowego,
- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
- wszystkie sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi,
- wszystkie sprawy związane z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami oraz nieruchomościami budynkowymi,
- tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
- utrzymanie cmentarzy wojennych,
- wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska (ochrony gleby, wód, powietrza atmosferycznego),
- sprawy rolnictwa (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, rekultywacja, przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, nasiennictwo, łowiectwo, zwalczanie chorób zwierzęcych),
- prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i wykonywanie zamówień w tym zakresie,
- utrzymanie porządku i czystości wokół budynku Urzędu i w Rynku (place, chodniki, zieleń).

4. Urząd Stanu Cywilnego
- prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych.
Kierownik USC - Anna Podgórska - Kielar

5. Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Ochrony Informacji Niejawnych
- wszystkie sprawy związane z obronnością kraju
- wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem poboru i świadczeń przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin,
- wszystkie sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej.

6. Stanowisko pracy ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym
- prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji i nadzoru nad mieniem komunalnym gminy,
- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami będącymi zadaniami własnymi gminy i wydawanie decyzji w tych sprawach,
- wszystkie sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Metryka

sporządzono
2005-04-06 przez
udostępniono
2005-04-06 02:00 przez Waldemar Natoński
zmodyfikowano
2021-10-28 12:23 przez Waldemar Natoński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
286
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.