Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Władze Gminy i jej struktura organizacyjna Referaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referaty, menu 1155 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referaty

Referaty

REFERAT ORGANIZACYJNY

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - organizacja i zadania:
1) kierownikiem Referatu jest Sekretarz Gminy
2) w skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
- stanowisko pracy ds. kadrowych, bhp, dowodów osobistych, archiwum,
- stanowisko pracy ds. ewidencji ludności,
- stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu,
- informatyk,
- sprzątaczka,
3) zadania referatu:
- obsługa administracyjna Rady i jej komisji, oraz związane z nią sprawy -kancelaryjno-techniczne,
- wszystkie sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
- sprawy związane z koordynacją i organizacją wyborów, referendów i spisów,
- wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
- sprawy związane z bhp i ochroną przeciwpożarową Urzędu,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- wszystkie sprawy związane z ewidencją ludności,
- obsługa informatyczna Urzędu,
- zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi oraz prowadzenie wszystkich spraw kancelaryjno - technicznych,
- utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Urząd.

REFERAT GOSPODARKI

Referat Gospodarki - organizacja i zadania:
1) Kierownikiem Referatu jest Zastępca Wójta
2) w skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
- stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej,
- stanowisko pracy ds. budowy i remontów dróg oraz gospodarki komunalnej,
- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
- stanowisko pracy ds. inwestycji,
- pracownik gospodarczy.
3) zadania referatu:
- prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu,
pomieszczeń oraz inwentarza biurowego,
- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
- wszystkie sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi,
- wszystkie sprawy związane z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami oraz nieruchomościami budynkowymi,
- tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
- utrzymanie cmentarzy wojennych,
- wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska (ochrony gleby, wód, powietrza atmosferycznego),
- sprawy rolnictwa (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, rekultywacja, przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, nasiennictwo, łowiectwo, zwalczanie chorób zwierzęcych),
- prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i wykonywanie zamówień w tym zakresie,
- utrzymanie porządku i czystości wokół budynku Urzędu i w Rynku (place, chodniki, zieleń).

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Referat Budżetu i Finansów - organizacja i zadania:
1) Kierownikiem Referatu jest Skarbnik Gminy
2) w skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
- Zastępca Skarbnika Gminy,
- stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej,
- stanowiska pracy ds. podatków,
- stanowisko pracy ds. obsługi kasy,
3) zadania referatu:
- wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie
rachunkowości,
- przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy
oraz nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
- zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
- uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością finansową,
- wszystkie sprawy dotyczące podatków i opłat.

Metryka

sporządzono
2005-04-06 przez
udostępniono
2005-04-06 15:16 przez Waldemar Natoński
zmodyfikowano
2005-04-06 15:16 przez Waldemar Natoński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
404
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.