Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Informacje o Gminie Geografia Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Geografia Gminy, menu 1143 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Geografia Gminy

Geografia Gminy

POŁOŻENIE

Gmina Żołynia położona jest w środkowej części województwa Podkarpackiego. Z punktu widzenia fizyczno-geograficznego leży w obrębie Kotliny Sandomierskiej, na Płaskowyżu Kolbuszowskim (północna i środkowa część gminy; wsie Brzóza Stadnicka i Żołynia) i częściowo w Rynnie Podkarpackiej (południowa część gminy; wieś Smolarzyny).

Przez gminę przepływa Wisłok i trzy mniejsze rzeki: Żołynianka, Tarlaka i Jagielnia. Centrum gminy, miejscowość Żołynia leży w połowie trasy Łańcut-Leżajsk, w odległości 13 km od Łańcuta i 16 od Leżajska. Do Rzeszowa, miasta wojewódzkiego jest 35 km.
Współrzędne geograficzne centrum wsi Żołynia to 50o10’ szerokości geograficznej północnej i 22o15’ długości geograficznej wschodniej. Najwyżej położony punkt na terenie gminy z kulminacją 248,9 m n.p.m. znajduje się w miejscowości Kopanie. Najniżej leży dolina rzeki Wisłok od 180 do 200 m n.p.m. w południowej części wsi Smolarzyny.

WALORY PRZYRODNICZE

Gmina Żołynia może poszczycić się pięknem krajobrazów, ciszą, spokojem, czystym powietrzem, licznymi zbiornikami wodnymi i przede wszystkim obecnością lasów, stanowiących pozostałości Puszczy Sandomierskiej. Lasy obecnie zajmują około 20% powierzchni gminy. Są to jedyne naturalne zbiorowiska roślinne tego obszaru. Pozostałe, jak łąki, pastwiska, pola uprawne w różnym stopniu zostały przekształcone przez człowieka.

Przez teren gminy przebiega granica geobotaniczna między podprowincją górską a niżową Europy Środkowej, co sprawia że obok gatunków nizinnych spotkać można rośliny charakterystyczne dla Karpat. Jest ich tu 24, rosną w lasach. Istnienie na terenie gminy dwóch obszarów chronionych świadczy o wartościach środowiska naturalnego, o bogactwie przyrody i niezwykłości krajobrazu. Część obszaru gminy wchodzi w skład Brzóźniańskiego (ok.190 ha) i Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (1035 ha). Na terenie gminy zanotowano dotąd 14 gatunków roślin chronionych, w tym 10 objętych ochroną ścisłą i 4-ochroną częściową. Ochronie pomnikowej podlega obecnie pięć drzew w ramach czterech pomników przyrody. Gatunki reprezentowane przez nie to: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, wiąz górski i lipa drobnolistna, wszystkie one zlokalizowane są w granicach administracyjnych miejscowości Żołynia. Gminę cechuje olbrzymie bogactwo flory i fauny. Faunę reprezentują m.in.: sarny, dziki, zające, łasice, gronostaje, borsuki, tchórze, puszczyki, wilgi, zimorodki, jaszczurki, padalce, zaskrońce i żmije. Runo leśne jest wyjątkowo obfite. W czerwcu na słonecznych polanach rosną poziomki i maliny, w lipcu - czarne jagody (borówki). Jesienią można wybrać się na jeżyny, brusznice i przede wszystkim na grzyby. Sezon grzybobrania rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia a trwa do pierwszych, silniejszych przymrozków (zwykle około 20 października).

Na malowniczość terenu oprócz lasów wpływa również urozmaicona rzeźba terenu. Gmina prawie w całości położona jest w obrębie płaskowyżu. Jest to pofałdowana wysoczyzna wyniesiona od 200 do 250 m n.p.m. Tworzą ją płaskie, rozległe garby. Poziomica 200 m wyznacza granicę między płaskowyżem, a doliną Wisłoka, w której napotkać można liczne starorzecza. Osobliwością rzeźby są zagłębienia bezodpływowe, różnej wielkości, zwykle owalne, gromadzące wody opadowe i roztopowe. Większe ich zgrupowania występują pomiędzy Żołynią a Brzózą Stadnicką oraz w Zakąciu. Krajobraz wzbogacają piaszczyste pagórki i wydmy utrwalone przez las sosnowy.

Wody płynące przez teren gminy należą głównie do zlewni Wisłoka, czyli bezpośrednio lub pośrednio wpadają do tej rzeki. Są to: Żołynianka wraz z kilkoma małymi bezimiennymi potokami i Jagielnia, które to po połączeniu tworzą Płytnicę (Żołyniankę). Jedynie północne obszary gminy odwadniane są przez Tarlakę należącą do zlewni Sanu. Na terenie gminy funkcjonuje dwanaście sztucznych zbiorników wodnych, o łącznej powierzchni lustra wody 9,275 ha i gromadzących 141,5 tys. m3 wody. Największe z nich to "Rajszula", "Tama" oraz zbiornik retencyjny w Brzózie Stadnickiej.

Dominującym typem gleb na terenie gminy są gleby bielicowe i brunatne, bardzo ubogie, jeżeli weźmie się pod uwagę ich rolnicze wykorzystanie. Gleby brunatne występują głównie w miejscowości Kopanie oraz w Brzózie Stadnickiej. Najżyźniejsze są mady związane z doliną Wisłoka. Zajmują niewielki, południowy skrawek gminy w Smolarzynach.

Więcej informacji na stronie: www.zolynia.pl

Metryka

sporządzono
2005-04-06 przez
udostępniono
2005-04-06 14:15 przez Waldemar Natoński
zmodyfikowano
2005-04-06 14:15 przez Waldemar Natoński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
265
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.